Tietosuojaseloste Ravintola Pizzeria Max Oy

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Ravintola Pizzeria Max Oy (jatkossa: Ravintola Pizza Max)
Y-tunnus: 3103704-1
Osoite: Vuorikatu 3, 50100 Mikkeli
Sähköposti: pmpizzeriamax@gmail.com

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Toimitusjohtaja Morteza Nouroozi
pmpizzeriamax@gmail.com

3. Rekisterin nimi ja rekisteröidyt

Ravintola Pizza Maxin asiakasrekisteri
Käsittelemme rekisterissä asiakkaidemme henkilötietoja

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus
 • Ravintola Pizza Maxin tuotteiden ja palveluiden tilaaminen
 • tuotteiden ja palveluiden toimittaminen
 • asiakaspalvelu ja kohdennettu asiakasviestintä ja suositukset sekä palveluiden käytön seuranta
 • markkinointiviestintä ja sen kohdentaminen
5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä eli sinusta voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

Henkilötiedot:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Yksi tai useampi osoite, postinumero, kaupunki  ja sijaintitiedot (pituus- ja leveyspiiri)
 • Profiilia varten salasana
 • Lupa lähettää käyttäjän puhelimeen ilmoituksia tilauksen tilasta
 • Lupa lähettää käyttäjän puhelimeen ilmoituksia tarjouksista
 • Ostoista kertyneet pizzapassileimat
 • Tieto oikeudesta ansaittuihin ilmaisiin aterioihin (muotoile paremmin)

Tilaustiedot

 • Tilatut tuotteet
 • Toimitusosoite
 • Maksutapa
 • Toimitustapa
 • Mahdolliset tilauksen yhteydessä annetut lisätiedot
 • Vapaaehtoinen arviointi ja palaute
 • Tekniset tiedot sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot

Luomme anonyymin käyttäjän rekisteröitymättömistä käyttäjistä, jotta käyttäjä voi seurata tilauksensa tilaa ja etenemistä.

6. Rekisterin tietolähteet

Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään hänen täyttäessään sähköisen rekisteröitymislomakkeen pizzamax.fi-kanavalla.

7. Tietojen luovutus

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille kuin mitä palvelun tuottamiseksi on välttämätöntä. Verkkomaksujen tarjoajalle(VismaPay) välitetään tilaajan sähköpostiosoite. VismPay lähettää tähän sähköpostiin kuitin tapahtuneesta maksusta. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisilla näiden lakiin perustuvien tietopyyntöjen perusteella.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja käsitellään tavalla, jolla pyritään varmistamaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus ja suojaaminen luvattomalta käsittelyltä. Rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja ovat oikeutettuja käyttämään rekisterinpitäjän määrittelemät työntekijät, joiden toimenkuvaan tietojen käsitteleminen kuuluu. Näitä työntekijöitä sitoo salassapitovelvollisuus.

10. Rekisteröidyn oikeudet
 • Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti pääsääntöisesti oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on tallennettu.
 • Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevien virheellisten tai puutteellisten tietojen oikaisua
 • Rekisteröidyllä on voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukainen oikeus pyytää tietojensa poistamista

11. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Ravintola Pizzeria Max Oy:lla  on oikeus muuttaa tätä selostetta. Tietosuojaselosteen viimeisin versio löytyy ravintolan verkkosivuilta (https://www.pizzamax.fi/).